Get Adobe Flash player
  • วันแม่ 2562

เพลงมาร์ชโรงเรียน

Open in new window

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๒๔เดิมเป็นโรงเรียนประจำตำบลสระแก้วอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์และมีชื่อว่า“โรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคม”ภายหลังตำบลสระแก้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหงส์และอำเภอหนองหงส์ตามลำดับโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม”นับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ปี พ.ศ.๒๕๓๔เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔จำนวน๒ห้องเรียนและได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ.๒๕๓๖โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขา๑โรงคือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์และได้แยกเป็นเอกเทศเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐

ปี พ.ศ.๒๕๔๖โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำอำเภอตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของรัฐบาลและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

 

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓โรงเรียนได้นำร่องเปิดการสอนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School WCSS)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโรงเรียนเรียนสู่มาตรฐานสากลและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓

 

         

   

 

 

 

เว็บภายนอก

 utqplus

 

 

130

 

ใครออนไลน์

มี 2657 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 044669030 admin : ครูวีรยุทธ ปริมาณ