Get Adobe Flash player
  • วันแม่ 2562

 

นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

Open in new window

Home

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม

เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.สพม.32

เว็บภายนอก

 utqplus

 

 

130

 

ใครออนไลน์

มี 214 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 044669030 admin : ครูวีรยุทธ ปริมาณ