ครูธุรการ

นางพรมณี ผลจันทร์
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 084-2830295
อีเมล์ : pornmanee@nhp.ac.th